AMSTERDAM - De zogeheten enkele-feitconstructie verdwijnt uit de Algemene wet gelijke behandeling.

Dat moet een eind maken aan de onduidelijkheid die dit wetsartikel veroorzaakt rondom homoseksuele leraren, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het artikel bepaalt dat homo's niet mogen worden gediscrimineerd vanwege het 'enkele feit' dat ze homo zijn.

Deze bepaling lijkt echter wel ruimte te bieden voor christelijke scholen om homoseksuele leraren te ontslaan als die openlijk samenwonen met hun partner.

Misverstanden

"De manier waarop de 'enkele-feitconstructie' in de wet is verwoord, blijkt in de praktijk telkens opnieuw misverstanden op te roepen", verwoordt Ter Horst het.

Het kabinet heeft daarom aan de Raad van State gevraagd of de 'enkele-feitconstructie' kan worden geschrapt 'met behoud van de balans tussen de grondrechten'.

Volgens het adviescollege is het goed mogelijk de bepaling te vervangen door Europese regels op dit gebied zonder dat dit ten koste gaat van de verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en onderwijs maar ook het nondiscriminatiebeginsel.

Bescherming

"Als de bewoordingen van de Europese regels in de wet worden overgenomen, verandert de bescherming van individuen tegen discriminatie niet, net zo min als de ruimte voor instellingen op levensbeschouwelijke en godsdienstige grondslag om eisen te stellen ter verwezenlijking van hun grondslag", aldus de bewindsvrouw.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het homo-emancipatiebeleid.

Petitie

Vooruitlopend daarop overhandigden dinsdag twee homoseksuele scholieren een petitie van het COC over deze kwestie aan de parlementariërs.

Het verzoekschrift is ondertekend door ruim 22 duizend mensen die pleiten voor de afschaffing van het 'discriminerende wetsartikel'.

Teleurgesteld

Voorzitter Wouter Neerings van het COC reageerde dinsdag in Den Haag diep teleurgesteld op het plan van het kabinet. Hij was net op het Binnenhof om de Tweede Kamer meer dan 21.000 petities aan te bieden om 'deze weerhaak' uit de wet te halen.

De weerhaak gaat er dus wel uit, maar ''We raken van de regen in de drup.'' Hij vreest dat de houding van bepaalde scholen jegens homo's door dit standpunt van het kabinet in zekere zin nog eens gelegitimeerd wordt.

Gordon

''En volgens onderzoek wil een op de twee leerlingen al niet bij een homo of een lesbo in de klas.''

Hij vindt het allemaal extra wrang, omdat juist mensen die speciaal voor het onderwijs en ook nog eens speciaal voor christelijk onderwijs kiezen, worden getroffen.

''Omdat dat bij hun hart ligt! Het zijn echt heel christelijke mensen. Het gaat niet om Gordon voor de kleuterklas!''