GRONINGEN - Bij 40 procent van de medicijnen die kinderen gebruiken, is informatie over veilig gebruik gebrekkig. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar medicijngebruik van kinderen.

Onderzoeker E. Schirm bracht in kaart wat het geneesmiddelgebruik is van aanstaande vaders, van moeders tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling, tijdens de periode van borstvoeding en uiteindelijk van de opgroeiende kinderen zelf. Schirm promoveert 3 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Schirm staat een aanzienlijk deel van alle kinderen vanaf de conceptie tot de volwassenheid bloot aan geneesmiddelen. Op 2-jarige leeftijd heeft maar liefst 81 procent van de kinderen een of meer geneesmiddelen gebruikt, stelde hij vast. Daarbij zijn antibiotica veruit de meest gebruikte.

Stimulantia

Onder kinderen van 0 tot 19 jaar neemt het gebruik van 'stimulantia' (waaronder Ritalin dat wordt toegepast bij ADHD) sterk toe, net als in de Verenigde Staten. Maar terwijl in Amerika ,8 procent van de kinderen stimulantia gebruikt, is dat percentage in ons land tien keer lager.

Bij 40 procent van de middelen die kinderen gebruiken is de productinformatie over veilig gebruik door kinderen onvoldoende, aldus Schirm. Soms worden kinderen niet eens genoemd in de bijsluiter, in andere gevallen ontbreekt een duidelijke leeftijdsafbakening. Het gaat vooral om geneesmiddelen die de apotheek zelf heeft bereid en daarom niet zijn geregistreerd (unlicensed).

Geneesmiddelen

Verder gaat het om geregistreerde geneesmiddelen waarvan de veiligheid alleen voor volwassenen is vastgesteld (off-label). Het is niet per se zo dat deze geneesmiddelen onveilig voor kinderen zijn, maar dat zou volgens Schirm wel moeten worden onderzocht. Verder zou in de informatie van elk geneesmiddel duidelijk moeten worden aangegeven of kinderen het middel kunnen gebruiken of niet.