DEN HAAG - Burgemeester Wim Deetman van Den Haag wil van de fractie Leefbaar Den Haagbinnen een paar dagen horen hoe ze hun fractiebudget besteden. Hetjaarlijkse budget van 30.000 euro is bedoeld voor bijvoorbeeldkantoorbenodigdheden.

Video:
Breedband / Modem

Maar Leefbaar Den Haag meldde in de Haagsche Courant dat fractieleden vanhet budget onder andere een digitale camera, enkele radiobestuurbare wagensen zonnebrillen hadden gekocht. De aangeschafte stripboeken werden'vakliteratuur' genoemd.

"De artikelen zijn absoluut relevant voor het werk als raadslid", zegtfractielid Michel Dufresne. En verder vertelt hij dat Leefbaar Den Haag ookblij is dat deze discussie is losgekomen. Dat was, volgens Dufresne, ookenigszins hun bedoeling.

Andere fracties in Den Haag noemen de uitgaven schandalig. Deetman wilopheldering. Mocht het waar zijn dan vindt ook hij het uitgavenpatroononverantwoord. "Het doet afbreuk aan de prestige van de gemeenteraad", aldusde burgervader.