AMSTERDAM – Minister van Financiën Wouter Bos ziet het afschaffen van de basisbeurs in het hoger onderwijs als een bespreekbare optie bij de brede heroverwegingen.

In plaats daarvan zouden studenten al hun studiefinanciering moeten gaan lenen.

Hij reageert hiermee op het plan dat vorige week door de VVD bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar voren werd gebracht.

"Het is een interessante optie die zeker naar voren zal komen bij de brede heroverwegingen", aldus de vicepremier in een interview met NU.nl.

Bezuinigingen

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat er, zodra de economie aantrekt, flink bezuinigd zal moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Een aantal werkgroepen is aan het werk gezet om per beleidsterrein de bezuinigingsopties te bekijken.

"We hebben de oppositie toegezegd dat we hun suggesties ook mee zullen nemen. De VVD opperde om de studiefinanciering op de schop te nemen."

Gevolgen

Volgens Bos hoeft de maatregel geen verstrekkende gevolgen te hebben voor studenten.

"Sommige landen kennen al een dergelijk systeem van studiefinanciering. Daar zie je dat studenten na een gewenningsperiode vrij snel genezen van leenangst."

Kenniseconomie

Ook ziet de minister van Financiën, die in 2006 als oppositieleider al pleitte voor herziening van de studiefinanciering, geen gevaar voor de kenniseconomie.

"Het is juist prettig dat er een systeem is dat je alles kunt lenen en niet alles hoeft bij te verdienen."

"Bovendien kun je vervolgens jaren doen over het aflossen, waarbij de termijn ook weer afhankelijk is van het inkomen", aldus Bos. "Met deze veiligheidskleppen kun je het risico beperken."

Leenstelsel

De minister stelt verder dat dit 'sociale leenstelsel' nooit een barrière mag worden om hoger onderwijs te volgen.

"Als een nieuwe vorm van studiefinanciering ervoor zorgt dat studeren alleen nog toegankelijk is voor de elite, dan zal ik daar nooit voor zijn."

Geen voorkeur

Bos wilde in het interview geen voorkeur uitspreken over het wel of niet omgooien van de studiefinanciering.

"Zoals we de afgelopen tijd al vaak hebben aangegeven: er zijn geen taboes meer. Ook op het terrein van hoger onderwijs zal de werkgroep naar alle opties kijken."

"Pas daarna is het tijd voor politieke afwegingen."