DEN HAAG - VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali vindt het integratieonderzoek dat haar collega's uitvoeren niet objectief. "Ik ben niet gerust dat de uitkomst integer zal zijn", zei Hirsi Ali woensdagmorgen voor Radio 1.

Net als SP-Kamerlid Lazrak hekelt ze de betrokkenheid van "de kliek beleidsonderzoekers" van het Hilda Verwij-Jonker Instituut bij het onderzoek van de tijdelijke commissie integratiebeleid, die afgelopen maandag met de verhoren begon. Lazrak stapte om die reden uit de commissie. Hirsi Ali maakt daar geen deel van uit. Haar partijgenoot Blok is voorzitter.

Hirsi Ali richt haar pijlen met name op directeur Duyvendak van het instituut. "Hij heeft altijd uitgesproken ideeën gehad en adviezen gegeven over integratie", weet Hirsi Ali. "Zegt dat het beleid niet heef gefaald, maar dat is juist wél zo." Duyvendak had volgens de VVD-politica deelname aan het onderzoek "moeten weigeren om te voorkomen dat zijn integriteit ter discussie komt te staan".

In plaats van de beleidsonderzoekers die al jarenlang adviezen aan de overheid geven, had de commissie een beroep moeten doen op onafhankelijke mensen, vindt Hirsi Ali. "Het is een van de belangrijkste onderwerpen van de eeuw."

Hirsi Ali gaf in het interview voor Radio 1 toe dat ze voor haar beurt heeft gesproken omdat ze als Kamerlid ook moet oordelen over het eindresultaat van de commissie. "Ik hoor me hier nu eigenlijk niet over uit te spreken."

Sinds haar overstap van de PvdA naar de VVD heeft Hirsi Ali veel stof doen opwaaien. Ze deed zeer omstreden uitspraken over de islam en maakte in juni van dit jaar amok over de portefeuilleverdeling tussen de VVD-Kamerleden.

Fractiegenoten spraken destijds hun ongerustheid uit over de toekomst van Hirsi Ali in de VVD-fractie. Ze gaf in de portefeuillekwestie een verklaring uit, waarin ze schreef zich niet af te willen splitsen van de VVD en in de fractie te blijven.