ARNHEM - De bij NOCNSF aangesloten sportbonden gaat nader onderzoeken welke stappen ze kunnen ondernemen tegen de op handen zijnde bezuinigingen van de rijksoverheid. Aan de sportkoepel werd gevraagd het initiatief te nemen de politiek van de onredelijkheid van de maatregelen te overtuigen.

Hans Blankert, vertrekkend voorzitter van NOCNSF, gaf eerder al te kennen dat een gesprek met de woordvoerders van de grote partijen hoog op de agenda staat. Uit verschillende hoeken had hij al geluiden gehoord dat er bezwaren waren tegen de kabintetsplannen. "Dat geeft moed", sprak Blankert.

Juridische stappen

Johan Wakkie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond gaf na het overleg aan ook te overwegen juridisch te onderzoeken wat de mogelijkheden tot tegenmaatregelen zijn. Hij sprak vooral namens twaalf bonden, die al op 1 januari met zeer forse financiële tegenvallers te maken krijgen.

Op de begroting voor de sport heeft het ministerie van VWS een bezuiniging van 18 miljoen euro aangekondigd. Dit gaat met name ten koste van de directe activiteiten op de bondsbureau's. "De sport wordt in het hart getroffen", zei Blankert. "Dit hadden we niet zien aankomen."

'Huis van sport'

Blankert lanceerde opnieuw het voorstel te komen tot een zogenoemd huis van de sport, bij voorkeur op Papendal. De uiteenlopende bonden zouden hier door intensieve samenwerking de krachten kunnen bundelen. Dat het hier op korte termijn van komt, is volgens de meeste afgevaardigden van de bonden niet waarschijnlijk.

Ballenactie

NOCNSF begon het protest reeds dinsdagmiddag met een zogeheten ballenactie op het Binnenhof. Uitgerekend VVD-Tweede-Kamerlid Erica Terpstra kreeg een petitie overhandigd. Terpsta, kandidaat-voorzitter NOCNSF, nam die zonder terughoudendheid in ontvangst. "Dat kan ik doen, omdat ook mijn partij tegen de bezuinigingen in deze vorm is." In november worden de voorstellen in de Tweede Kamer besproken.