DEN HAAG - Een groep apothekers, verenigd in de Kring-Apothekers Nederland, gaat beter letten op het medicijngebruik van oudere klanten. Volgens de apothekers slikken ouderen op grote schaal verkeerde medicijnen, of gebruiken ze medicijnen in verkeerde combinaties. De apothekers denken dat er in heel Nederland 22,5 miljoen euro per jaar bespaard zou kunnen worden als het medicijngebruik van 65-plussers beter wordt gecontroleerd.

Bij de Vereniging Kring-Apothekers Nederland zijn 248 apothekers aangesloten. Ze hebben tot doel extra klantgericht te zijn. In het project voor beter medicijngebruik voor ouderen werken ze samen met zorgverzekeraar VGZ. Ze hebben hun plannen dinsdag in Den Haag gepresenteerd.

Volgens de apothekers blijkt uit onderzoek dat de helft van de bejaarden medicijnen verkeerd of helemaal niet innemen. Het komt ook vaak voor dat ze medicijnen slikken die niet in combinatie met elkaar mogen worden ingenomen. Huisartsen en apothekers hebben vaak geen goed overzicht.

De Kring-apothekers hebben met de zorgverzekeraar afgesproken dat ze het medicijngebruik van hun bejaarde klanten volgens een procedure volgen. Als er problemen zijn, nemen ze contact op met de huisarts. Beide partijen krijgen een vergoeding voor de extra controle: De apotheker 80 euro per klant, de huisarts 20. De zorgverzekeraar kan deze vergoedingen betalen, omdat aan de andere kant, enorm bespaard wordt op kosten van de medicijnen.

De Kring-apothekers en VGZ hopen dat meer apothekers de aanpak overnemen. Volgens hen slikken in Nederland tenminste 320.000 ouderen verkeerde medicijnen. Ruim 1,2 miljoen medicijnen zouden bij bejaarden verkeerd worden voorgeschreven of gebruikt.