LEIDEN - Wie in een gezin als eerste kind ter wereld komt, heeft grote kans later een leidinggevende functie te krijgen. De Leidse hoogleraar politicologie R. Andeweg en zijn student S. van den Berg komen tot die conclusie na onderzoek. Dit meldt het Leidse universiteitsblad Mare in het laatste nummer.

Andeweg en Van den Berg vroegen een grote groep Nederlandse politici naar hun positie in het gezin. Het aantal eerstgeborenen was duidelijk oververtegenwoordigd. Een op de drie politici is eerste kind, terwijl van alle Nederlanders samen een kwart de eerste is. Overigens constateerden Andeweg en Van den Berg dat de Haagse politiek ook veel enige kinderen telt.

Volgens de onderzoekers is dus niet de invloed van broers en zussen bepalend voor later functioneren, maar is het de exclusieve aandacht van de ouders voor de eersteling die voordelen biedt voor je ontwikkeling.

Presidenten

Overigens is het niet de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar geboren leiders. Amerikaans onderzoek naar de presidenten van de Verenigde Staten toonde aan dat eerste kinderen later leiders worden. President Bush is de oudste van zes kinderen.

De relatie eerstgeborene en leidinggevende is volgens het Leidse onderzoek minder duidelijk bij jongere politici dan bij oudere. Andeweg en Van den Berg denken dat het tegenwoordige kleinere gezin daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.