DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten gaan er in de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd het meest op achteruit. Dat meldt de CG Raad op basis van berekeningen van het Nibud.

Terwijl de gemiddelde Nederlander een kwart procent aan koopkracht in moet boeten gaan chronisch zieken en gehandicapten er 0,8 tot 2,3 procent op achteruit.

Volgens belangenbehartiger CG Raad klopt de bewering van het kabinet dat mensen er slechts licht op achteruit gaan niet voor zieke mensen of mensen met een handicap. Het gaat vooral om mensen in de bijstand, WAO'ers, Wajongers of met salaris rond het minimumloon.

De raad wijst erop dat chronisch zieken en gehandicapten vaak hoge meerkosten hebben. Ze zijn jaarlijks makkelijk duizend tot tweeduizend euro kwijt aan onvoorziene kosten. Juist deze mensen gaan er door de aftrekbeperking het meest op achteruit.

Ouderen

Ook heeft het kabinet weinig aandacht voor de groeiende groep ouderen in Nederland. Dit concludeert CSO, de koepel van ouderenorganisaties, dinsdag in een reactie op de miljoenennota.

Het verontrust de organisatie dat er in de beleidsagenda bijvoorbeeld niets staat over het ontwikkelen en versterken van de geriatrische zorg. ''Ouderen hebben vaak gelijktijdig te maken met meerdere problemen, bijvoorbeeld een chronische ziekte en eenzaamheid'', stelt de CSO.

''Door een stapeling van problemen zijn ze kwetsbaar. Door gerichte geriatrische hulp kunnen de problemen tijdig worden herkend. Daarmee wordt niet alleen de oudere geholpen, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard.''

Ook baart het tekort aan arbeidskrachten in de zorg de bejaardenbond grote zorgen.

Lees alles over Prinsjesdag op onze special