DEN HAAG - De oppositie mist bij het kabinet de daadkracht om de economische crisis op de juiste manier aan te pakken.

De VVD vindt dat het kabinet onnodig moeilijke besluiten voor zich uitschuift; volgens de SP betalen mensen met het minste geld de rekening en GroenLinks stelt dat ''het land in de kou'' staat.

Vooral het besluit van het kabinet om ambtenaren tot uiterlijk volgend jaar zomer te laten zoeken naar miljardenbezuinigingen wordt gehekeld. ''Dit kabinet doet helemaal niets'', stelde VVD-leider Mark Rutte. ''De leegte van Balkenende wordt met deze miljoenennota pijnlijk zichtbaar'', reageerde GroenLinks-leider Femke Halsema op haar beurt.

Omgekeerde wereld

D66-leider Alexander Pechtold noemde het ''de omgekeerde wereld'' dat ambtenaren moeten uitzoeken waar bezuinigd kan worden. ''De toekomst van onze economie ligt in een goed opgeleide beroepsbevolking. Andere landen nemen nu een voorsprong op ons, omdat het kabinet geen besluiten durft te nemen. Dit is bijna politiek misdadig.''

De meeste oppositiepartijen presenteerden dinsdag een tegenbegroting om duidelijk te maken welke keuzes zij zouden maken. Zo wil de VVD dat het aantal ambtenaren met 35.000 omlaaggaat, het aantal Tweede Kamerleden met vijftig en het aantal senatoren met 25.

Volgens de liberalen zouden er acht ministeries moeten overblijven, waaronder Financiën, Onderwijs en Volksgezondheid. Van het geld dat overblijft door de sanering, wil de VVD deels onderwijzers en agenten aanstellen.

Belastingen

De PVV stelde een tegenbegroting op met daarin vooral maatregelen voor de mensen die het niet breed hebben. De partij wil belastingen verlagen en extra geld steken in de zorg voor ouderen.

GroenLinks wil vooral extra geld uittrekken om het openbaar vervoer te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuw spoor en meer tramlijnen. Ook wil de partij dat er 1 miljard extra gaat naar de zorg en eenzelfde bedrag naar het onderwijs, onder meer om de salarissen van leraren te verhogen.

Lastenverdeling

De SP heeft plannen gemaakt waarin de nadruk ligt op een andere lastenverdeling, zoals hogere belasting voor topinkomens, afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor huizen boven een miljoen en een heffing voor banken.

Woensdag en donderdag debatteert de Kamer over de kabinetsplannen.

Lees alles over Prinsjesdag op onze special