DEN HAAG - "De harde waarheid is dat ook Nederland aan het eind van de crisis armer is dan voor de crisis en dat ook wij, net als dat in de huiskamer in Nederland gebeurt als er minder verdiend wordt, dat ook wij de tering naar de nering zullen zetten."

Dat zei minister Wouter Bos (Financiën) dinsdag in de Tweede Kamer bij de aanbieding van de miljoenennota en de begrotingsstukken voor volgend jaar.

Daarin heeft het kabinet volgens Bos geprobeerd de solidiariteit hoog te houden en daarnaast eerste stappen gezet om ons land voor te bereiden op de moeilijke jaren die volgen na de crisis. "Moeilijke keuzes en pijnlijke gevolgen" zullen dan aan de orde zijn, aldus Bos.

Betalen
Hij wees erop dat de rekening van de extra investeringen, de extra werkloosheidsuitkeringen, het niet-bezuinigen en de teruggelopen belastinginkomsten ooit betaald moet worden. "Alles afwentelen op mensen die nu werken of pensioneren zou niet eerlijk zijn", aldus Bos.

"Alles doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen evenmin." Iedereen zal een bijdrage moeten leveren, stelde Bos.

Uniek
Volgens Bos zal ooit aan kinderen en kleinkinderen verteld worden dat we tussen 2007 en 2010 "unieke tijden en gebeurtenissen meemaakten die we nog nooit hadden meegemaakt en die we daarna ook nooit meer meemaakten".

De minister zei te hopen dat later blijkt dat de huidige politici lessen getrokken hebben uit de crisis, "en de rug ook recht hield toen de druk verflauwde, het grote geld weer lonkte en de neiging om terug te vallen in oude praktijken weer toenam".

Tekorten
Bos waarschuwt voor jaren van begrotingstekorten bij de overheid. "Zelfs als we weer net zo hard gaan groeien als voor de crisis, krijg je het tekort niet weg".

Om de overheidstekorten en de staatsschuld uiteindelijk toch terug te dringen zet het kabinet topambtenaren aan het werk om op twintig terreinen te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden van minimaal 20 procent per terrein.

Dat levert in theorie een besparing op van 40 miljard euro, wat de politiek de mogelijkheid geeft nog te kiezen uit de voorstellen.

Bekijk hier de reacties van de oppositie
Lees hier de troonrede

Lees alles over Prinsjesdag op onze special