Dreigingsniveau terrorisme blijft substantieel

DEN HAAG - Het is nog steeds voorstelbaar dat in Nederland een terroristische aanslag wordt gepleegd.

Het dreigingsniveau blijft dan ook staan op substantieel, zo staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

'Substabtieel' is het op één na hoogste alerteringsniveau.

Het algemene beeld is dat strijdgebieden als Pakistan en Afghanistan aantrekkingskracht blijven uitoefenen op een kleine groep, vooral jonge moslims uit Europa.

Ook in Somalië is een ''gestage toename van jihadisten uit het Westen'', aldus de NCTb. De vrees bestaat dat jihadisten die in deze gebieden worden getraind, naar Europa teruggestuurd worden met de opdracht de heilige oorlog voort te zetten en aanslagen te plegen.

Ontvoeringen

De NCTb noemt het zorgelijk dat dit het geval lijkt te zijn bij een kleine groep in Somalië getrainde westerlingen.

Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (Noord-Afrika) heeft ontvoeringen van westerlingen sinds kort structureel opgenomen in de werkwijze, meldt de NCTb. Hierdoor lijkt de veiligheid van westerlingen in die regio verder onder druk te zijn gekomen.

Gijzelaars

De organisatie brengt volgens de terreurbestrijder tegenwoordig ook gijzelaars om wanneer haar (politieke) eisen niet worden ingewilligd.

Het aantal ontvoeringen in Afghanistan is de afgelopen maanden toegenomen en het werk van hulporganisaties wordt ernstig bemoeilijkt door dreigingen en gerichte aanslagen.

Jihadistische organisaties lijken zich sterker te keren tegen christelijke zendingsactiviteiten.

Tip de redactie