HAARLEM - Meestal kan een meningsverschil met praten wordenopgelost, maar maandag moest de rechter eraan te pas komen om eengeschil tussen Schiphol en Amsterdam te slechten. De gemeenteAmsterdam vindt dat er veel te veel vliegtuigen over de stadvliegen. Dit is in strijd met een 'herenakkoord' uit 1994, zo vindtde hoofdstad.

Deze zogeheten 'Letter of Intent' behelsde de afspraak dat hetaantal keren dat vliegtuigen recht op de Kaagbaan en de SchipholOostbaan afvliegen beperkt blijft tot 1 procent, omdat deze routesoverlast veroorzaken voor de inwoners van Amsterdam. Bijonderhoudswerkzaamheden of harde wind zou dat percentage mogenverdubbelen.

Overschrijdingen

In de meeste jaren is dit 'absolute maximum' van 2 procentechter fors overschreden, betoogde de gemeente Amsterdam voor derechtbank in Haarlem. "In het jaar 2002 liepen dieoverschrijdingen in sommige maanden zelfs op tot 8 en 9 procent",aldus raadsman E. Minderhoud.

Dit schoot in het verkeerde keelgat van de hoofdstad. ToenSchiphol en de Luchtverkeersleiding (LVLN) vorig jaar besloten deovereenkomst van hun kant te beëindigen, stapte Amsterdam naar derechter. 'On speaking terms' waren ze toen allang niet meer.Minderhoud: "Schiphol is geen betrouwbare contractpartner."Amsterdam wil dat de luchthaven de afspraken nakomt, op straffe vaneen dwangsom.

Schiphol en LVLN zeggen dat hun niks te verwijten valt enberoepen zich op overmacht. "Er zijn factoren, vooral weer enwind, die het onvermijdelijk maken dat uiteindelijk gebruik gemaaktmoet worden van rechte naderingen", stelde advocaat Th. Douma vanSchiphol. Maar dit argument leidde ongeloof bij Amsterdam."Tijdens het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander in februari was het een stralende dag. Ook toen vlogen vliegtuigen bovende binnenstad."

Bovendien, zo betoogde Schiphol, wordt de geluidsoverlast vanhet vliegverkeer afgewenteld op andere gemeenten als toestellenniet meer boven Amsterdam mogen vliegen. "De gemeente overschathaar rol en invloed", aldus Douma.

Problemen

Ook KLM mengde zich in het geschil, uit vrees dat hetvluchtschema in de war wordt geschopt door afspraken tussen degemeente Amsterdam en Schiphol. Bij een straffe zuidwestenwindtijdens piekuren zegt de luchtvaartmaatschappij in de problemen tekomen. Als een van de banen wordt gesloten om de afspraak met degemeente na te komen, leidt dat volgens de KLM tot eencapaciteitsbeperking van 50 procent. Hierdoor lopen vluchtenvertraging op en missen passagiers hun aansluiting.

De rechter, die zich afvroeg waarom Schiphol en deLuchtverkeersleiding ooit hun handtekening hebben gezet onder hetcontract met Amsterdam, doet uitspraak op 5 november.