STOCKHOLM - De politie die de moord op de Zweedseminister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh onderzoekt, staat ondergroeiende druk om nieuw bewijs te leveren vóór het voorarrest vande verdachte vrijdag afloopt. Dat meldden Zweedse media maandag.

Het persbureau TT citeert een onderzoeker die is betrokken bijde zaak dat het bewijs tegen de 35-jarige verdachte de laatstedagen "verhard noch afgezwakt" is. De politie moet voor eentweede termijn van voorarrest nieuw bewijsmateriaal leveren. Zoniet, dan komt hij vrij.

Een doorslaggevende factor voor een veroordeling is het meswaarmee Lindh werd neergestoken. Het wapen is nu in het BritseBirmingham voor forensisch onderzoek. De resultaten hiervan wordenechter pas over enkele weken bekend, aldus het persbureau TT.

De politie is er tot dusverre niet in geslaagd vast te stellenof de verdachte in het warenhuis was op het moment dat Lindh daartwee weken geleden werd neergestoken. De verdachte beweertonschuldig te zijn. De bewindsvrouw is zaterdag in besloten kringbegraven.