DEN HAAG - Nederland geeft Sint-Petersburg een geschenkwegens de 300e verjaardag van die stad. Het is de restauratie eninrichting van de kazemat en onderaardse tunnel in hetTsarenbastion van de Petrus en Paulus Vesting. Die kost 400.000euro en wordt betaald uit reguliere middelen voor buitenlandsbeleid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat maandagbekendgemaakt.

Prins Willem-Alexander opent de tunnel dinsdag. De Nederlandseculturele banden met Sint-Petersburg zijn zo oud als de stad zelf.Oude bouwwerken als het Tsaren Bastion herinneren daaraan; ze zijnmet de hulp van Nederlandse timmerlieden gebouwd.

Het nationaalgeschenk en het bijbehorende culturele programma worden vergezeldvan handelsmissies, medische conferenties en diverse bezoeken vanNederlandse bestuurders.