DEN HAAG - Het onderzoek naar de moord op het zevenjarigemeisje Kumral Bagci is maandagmiddag uitgebreid naar het Zuiderparkin Den Haag. De politie heeft een begin gemaakt met het doorzoekenvan een sloot, in de hoop objecten te vinden die te maken hebbenmet de geruchtmakende moordzaak uit 1995. Onder meer het moordwapenis nooit gevonden.

Resultaten werden volgens een woordvoerder van het OpenbaarMinisterie (OM) nog niet geboekt. Volgens de zegsman van het OMwordt de zoektocht de komende dagen voortgezet.

Kumral verdween op 21 juni 1995. Twee dagen later werd haar instukken gesneden stoffelijk overschot gevonden in de AdrianCoenenstraat in Scheveningen. De lichaamsdelen waren verpakt intassen. Het Landelijk Team Kindermoorden besloot eerder dit jaar dezaak opnieuw te onderzoeken. Dit heeft geleid tot de arrestatie vande verdachte. Het gaat om een 20-jarige Hagenaar, die ten tijde vanhet misdrijf 12 jaar oud was.

Een week later werd een tweede verdachte aangehouden. Het gingdeze keer om de 48-jarige moeder van de eerder aangehoudenHagenaar.

De woordvoerder van justitie benadrukte maandagavond dat dezoektocht in het Zuiderpark direct verband houdt met de zaak-Bagci.Hij wilde niet speculeren over een mogelijk verband met een anderemoordzaak uit het voorjaar van 1995. Destijds troffenvoorbijgangers in het Zuiderpark het in stukken gesnedenlichaam aan van de 43-jarige H. Aydin. De man bleek familie te zijnvan Kumral Bagci.