DEN HAAG - Zieke ex-rokers, verenigd in Nico 10, hebben bij het medisch tuchtcollege in Den Haag een klacht ingediend tegen CDA-Tweede-Kamerlid Buijs.

Volgens Nico 10 behartigt Buijs, die ook huisarts is, als fractiewoordvoerder over volksgezondheid te veel de belangen van de tabaksindustrie. "Buijs promoot de standpunten van de tabaksindustrie", luidt de klacht van Nico 10.

De zieke ex-rokers noemen als bewijs onder meer dat Buijs zich in de Tweede Kamer eerder heeft opgeworpen tegen een algemeen verbod op tabaksreclame en tegen verkoopbeperkingen.

Buijs wijst de verwijten van de hand. Hij vindt ze "goedkoop en dom." Buijs zegt dat hij zich als Kamerlid juist sterk heeft gemaakt voor een ontmoedigingsbeleid om jongeren van roken af te houden.