VOORBURG - In Nederland zijn bijna geen vaders onder de twintig jaar. Op 1 januari 2003 waren dat er slechts 450. Tienermoeders zijn er ongeveer tien keer zoveel. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag gemeld.

Ook mannen in de twintig hebben volgens de CBS-cijfers nog weinig trek in het vaderschap. Gemiddeld zijn ze om en nabij de dertig bij de komst van het eerste kind. Voor vrouwen geldt een gemiddelde leeftijd van 29. Internationaal gezien is dat aan de hoge kant.

De reden voor het leeftijdsverschil in ouderschap is te verklaren door huwelijksdemografie. Vrouwen kiezen nagenoeg altijd voor een oudere echtgenoot. Een andere verklaring is dat mannen fysiek in staat zijn om later kinderen te verwekken. Daarom gebeurt het vaak dat zij na hun veertigste nog vader worden.

Na het zestigste levensjaar daalt het aantal vaders sneller dan het aantal moeders. Dat komt omdat de sterftekans bij mannen hoger ligt.

In totaal telde Nederland op 1 januari 2003 bijna een miljoen meer moeders dan vaders: 4,5 tegenover 3,7 miljoen.