DEN HAAG - Producenten van porno moeten verplicht aantonen dat de modellen in hun producten ouder dan achttien jaar zijn. O

p die manier kan kinderporno beter bestreden worden. Dat vinden de PvdA en de SP. Woensdag maakten deze partijen bekend dat zij daartoe een initiatiefwet indienen.

De Tweede Kamer had op initiatief van beide partijen al eerder op een dergelijke plicht aangedrongen, maar minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zag het tot dusver niet zitten.

In een overleg met de Tweede Kamer gaf hij woensdagmiddag echter aan dat hij alsnog gaat kijken wat er mogelijk is.

Hij zal de kwestie, zoals de vraag hoe een en ander is te handhaven, bespreken met het Openbaar Ministerie en in november de uitkomsten daarvan aan de Kamer melden.

Ver

Eerder dit jaar stelde de minister dat hij het erg ver vindt gaan als een producent van elk model een kopie van een paspoort moet kunnen laten zien.

Volgens de minister is het niet uitvoerbaar, omdat veel pornografisch materiaal uit het buitenland komt. Porno van modellen onder achttien is wettelijk verboden.

Maar omdat rond die leeftijd lastig aan te tonen is dat modellen minderjarig zijn, blijft vervolging vaak achterwege.

Bewijzen

De PvdA vraagt zich af waarom rechercheurs moeten bewijzen dat modellen minderjarig zijn.

De partij vindt het beter als producenten meerderjarigheid moeten bewijzen. Dat is in de Verenigde Staten al gebruikelijk.

Ook in Nederland gaan bedrijven al na of hun modellen ten minste achttien jaar zijn, stelt de SP. Volgens deze partij kan met een plicht het kaf van het koren worden gescheiden.

''Bij twijfel moeten er papieren worden getoond waaruit blijkt dat het model achttien jaar is'', zei SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens.

Digitaal

Ze riep Hirsch Ballin ook op ervoor te zorgen dat er meer digitaal rechercheurs komen om kinderpornozaken op te lossen.

De minister erkende dat er een capaciteitstekort is bij de recherche. Maar volgens hem is dat tijdelijk en kan dat mede worden opgelost door beter, slimmer en doelgerichter te werken.