AKMARIJP - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft dinsdagochtend een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Skasterlân is de operatie succesvol verlopen. ''De ontstekingen zijn eruit gehaald en iedereen kan weer veilig over straat.''

De burgemeester had voor de opruiming een noodverordening uitgegeven. Vanaf tien uur mochten 29 huishoudens niet meer buiten komen en moesten drie huizen helemaal worden ontruimd.

''We hebben die mensen ondertussen op de hoogte gesteld van het einde van de opruiming.''

Honderdponder

De bom, een honderdponder, werd vorige week ontdekt toen de EOD daar opgravingen deed. Omwonenden wezen de gemeente een aantal jaren geleden op de mogelijke aanwezigheid van bommen in de grond, toen de gemeente voorbereidingen trof voor de aanleg van riolering.

Binnen anderhalf uur brengt de EOD het gevaarte naar een weiland. Daar wordt hij tot ontploffing gebracht.