DEN HAAG - Het belonen van automobilisten die de ochtendspits mijden, werkt ook over een langere periode. Dit blijkt uit een proef van negen maanden op de snelweg A12 tussen Gouda en Den Haag.

Dat is dinsdag bekendgemaakt op tijdens het 2e Nationaal Congres Mobiliteitsmanagement in Den Haag.

Aan de proef deden achthonderd automobilisten vrijwillig mee. Het aantal spitsritten van de deelnemers nam in de periode september 2008 tot en met mei dit jaar met ruim 50 procent af.

Het traject was verdeeld in twee zones. De deelnemers die de ochtendspits meden, verdienden daar per zone 4 euro mee. Soortgelijke proeven over een veel kortere periode bleken eerder al succesvol.

Prikkels

Volgens de onderzoekers kan ook een deel van de reizigers in het openbaar vervoer met financiële prikkels worden verleid om de spits te mijden. Dat baseren zij op een proef in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen van 21 februari tot en met 22 juni van dit jaar met 124 deelnemers die regelmatig met de trein reizen op het traject Utrecht-Den Haag.

Beloning

De deelnemers ruilden hun jaartrajectabonnement om voor een dalurentrajectabonnement en kregen als beloning ongeveer 20 procent van de abonnementsprijs retour.

Met de werkgevers, die vaak degenen zijn die het abonnement betalen, was afgesproken dat de deelnemers het geld in eigen zak mochten steken.

Medewerking

De onderzoekers benadrukken dan ook dat medewerking van werkgevers essentieel is om veranderingen in mobiliteit te realiseren, niet alleen door het aanpassen van de werktijden en via vergoedingen van reiskosten, maar ook door het wijzigen van de tijdstippen van voorzieningen die mede bepalend zijn voor het dagritme, zoals winkels, kinderdagverblijven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.

De proef Spitsrijden Gouda-Den Haag is een initiatief van een publiek-privaat consortium, waarin onder meer Rijkswaterstaat, regionale overheden, bedrijven en universiteiten zijn vertegenwoordigd.