TEHERAN - Het Iraanse staatshoofd Mahmoud Ahmadinejad wil een vrouw als vicepresident. Dat heeft hij maandag gezegd.

De president zei niet wie hij op het oog heeft als vrouwelijke vicepresident. Hij heeft meerdere vicepresidenten.

Vorige week stemde het Iraanse parlement in met de benoeming van de gynaecologe Marzieh Vahid Dastjerdi tot minister van Volksgezondheid.

Het was voor het eerst in de dertig jaar oude Islamitische Republiek dat een vrouw tot minister werd benoemd.

Het parlement wees echter de twee andere vrouwelijke kandidaat-ministers, Sousan Kezhavarz voor Onderwijs en Fatemeh Ajorlou voor Welzijn, af, omdat ze te onervaren zouden zijn.

Vrouwenrechten

De in 1959 geboren Dastjerdi heeft wel veel politieke ervaring, maar of ze zich zal inzetten voor het verbeteren van vrouwenrechten, mag worden betwijfeld. De medisch specialiste geldt als oerconservatief.

Zo lanceerde ze bijvoorbeeld eind jaren negentig een plan om de gezondheidszorg geheel op te splitsen in een mannelijke en een vrouwelijke sector.

Zo zouden er ziekenhuizen komen voor uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen. Het plan is om praktische redenen nooit gerealiseerd.