NEW YORK - De Franse president Chirac heeft gezegd dat hij geen veto zal uitspreken over de Amerikaanse resolutie over Irak. De resolutie moet in de VN-Veiligheidsraad in stemming worden gebracht. "Wij zijn niet van plan ons daar tegen te verzetten", aldus Chirac in een interview met de krant New York Times die maandag verschijnt.

Chirac liet weten dat zijn land voor de resolutie zal stemmen, als daarin een uiterste datum werd genoemd waarop de macht in Irak aan de Irakezen wordt overgedragen, en de Verenigde Naties een 'centrale' rol toebedeeld krijgen.

Onthouding

Als dat niet het geval is, zal Parijs zich van stemming onthouden. In dat geval zal de VS waarschijnlijk wel de benodigde negen stemmen in de Veiligheidsraad halen. zo meldde de New York Times. Frankrijk heeft eerder verscheidene bezwaren geuit tegen het Amerikaanse ontwerp voor een resolutie, omdat daarin volgens Frankrijk een te kleine rol voor de Verenigde Naties in het bestuur van Irak was weggelegd.

Machtsoverdracht

Ook verschillen Parijs en Washington van mening over het tijdpad voor de machtsoverdracht in Irak. Chirac herhaalde in het interview dat de overdracht "zo snel mogelijk" moet gebeuren. De Franse minister van Buitenlandse Zaken De Villepin legde vorige week een plan op tafel, dat voorzag in de vorming van een Iraakse overgangsregering binnen een maand en verkiezingen in het komende voorjaar. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Powell noemde Villepins voorstel "volstrekt onrealistisch".

Volgens de VS zijn de Irakezen er nu nog niet aan toe om de macht over te nemen. Een te snelle overdracht zou chaos in de hand werken.

De Franse president deed overigens moeite om de animositeit tussen Frankrijk en de VS, die vooral ontstaan is door het Franse verzet tegen de inval in Irak, te temperen. Hij benadrukte dat de Franse houding niet bedoeld was om de VS te provoceren en niet voortkwam uit de wens om Amerika in alles dwars te zitten.

Chirac zei ook dat als er overeenstemming in de VN-Veiligheidsraad zou worden bereikt, Frankrijk dan eventueel bereid zou zijn om Irakese politieagenten en militairen te trainen, in of buiten Irak. Parijs is vooralsnog niet van plan om troepen naar Irak te sturen, maar Chirac hield de deur wel op een kier door te zeggen dat "alles kan veranderen".