AMSTERDAM - Het opleggen van alleen celstraffen aan criminele jongeren helpt nauwelijks om herhaling te voorkomen. Jeugddelinquenten moeten naast celstraf ook persoonlijke begeleiding krijgen.

Dit is één van de conclusies van de publicatie 'Actieplan overlast en verloedering' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Gevangenisstraf moet volgens de onderzoekers niet gebruikt worden om jeugdige criminelen van de straat te houden, maar als middel om ze via resocialisatietrajecten weer op het goede pad te krijgen.

Pakkans

Risicojongen moeten vooral individueel benaderd worden, stelt het SCP. Het werkt niet als ze als groep worden aangesproken. Het tegengaan van verloedering op straat heeft een preventieve werking, net als het verhogen van de pakkans.

Het actieplan pleit dan ook voor meer agenten op straat. Meer blauw op straat vermindert het gevoel van onveiligheid, cameratoezicht draagt hier niet toe bij.