NOORDWIJK - De nieuwe fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn in de Tweede Kamer, Harry Wijnschenk, heeft woensdag zijn excuses aangeboden aan de Nederlandse kiezers. "Het spijt mij enorm dat we de afgelopen tijd zo rommelig zijn overgekomen."
Lijst Pim Fortuyn

Hij benadrukte dat hij zich zou inzetten voor rust en zorgvuldigheid. Hij wil dat alle "energie" van de 26 fractieleden voortaan naar "buiten" gericht wordt "om de problemen van 16 miljoen Nederlanders" op te lossen.

Voorzittershamer

Wijnschenk deed zijn uitspraken nadat Mat Herben in Noordwijk de voorzittershamer van de LPF aan hem had overgedragen. In het nieuwe fractiebestuur zitten ook de Kamerleden Frits Palm en Joost Eerdmans als secretaris, terwijl Joao Varela penningmeester is geworden.

Wijze mannen

Verder bestaat het 'team' dat volgens Wijnschenk als een soort raad van bestuur met eigen "business units" of "portefeuilles" de fractie moet leiden uit Ferry Hoogendijk, Fred Schonewille, Fieroes Zeroual en Theo de Graaf. De "wijze mannen" Herben, Vic Bonke, Jan van Ruiten en Wien van den Brink zullen fungeren als een raad van advies.

Strandwandeling

Wijnschenk benadrukte dat Hoogendijk zich bezig zal gaan houden met de politieke strategie en dat de oud-journalist hem in die hoedanigheid bij alle overleggen met de bewindslieden zal begeleiden. Geruchten dat Hoogendijk en hij niet door een deur konden, ontkende hij ten stelligste. "We hebben samen in de pauze een strandwandeling gemaakt."

Alles is goed

De afgetreden fractievoorzitter zei verder absoluut trots te zijn op de ideen die de LPF-bewindslieden als Nawijn en Heinsbroek de afgelopen tijd in de media hebben gelanceerd. "Briljant" vond hij het plan van minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie) om vrouwelijke slachtoffers van mishandeling door hun echtgenoot een verblijfsvergunning te geven als ze daarvoor afhankelijk zijn van hun man en de betreffende man uit te wijzen. "Maar ik vind bijna alles goed, wat onze bewindslieden doen."