DEN HAAG - Minister Borst van Volksgezondheid maakt zich grote zorgen over de toekenning van een octrooi op een kankergen aan een Amerikaans bedrijf. Met haar collega's Jorritsma (Economische Zaken) en Hermans (Wetenschap) zal Borst zich daartegen verzetten.

Het bedrijf Myriad Genetics heeft bij het Europese octrooibureau patent aangevraagd op de kankergenen BRCA1 en BRCA2. Bij vrouwen die erfelijke aanleg hebben voor borst- of eierstokkanker, zit er een fout in die genen. De toekenning van het octrooi kan het DNA-onderzoek in Nederland beperken en veel duurder maken. Het Amerikaanse bedrijf zou met de octrooien het alleenrecht hebben op de commerciële toepassing van alle DNA-testen op deze genen. Voor dit onderzoek is dan een dure licentie nodig.

Akelig

Het protest dat het kabinet indient bij het Europees octrooibureau, wordt gesteund door de Tweede Kamer, zo bleek maandag tijdens het debat over biotechnologie. Een definitief standpunt heeft het kabinet nog niet bepaald. "We zitten nog vol onzekerheden", zei Borst. "Maar het ziet er akelig uit." Borst wil een onderzoek laten verrichten naar de 'octrooibaarheid' van genen. Zij vindt het ongewenst genen te patenteren, maar wil laten uitzoeken hoe dat bij constructies van genen zit.

De minister is bang dat Myriad verlangt dat het merendeel van het te onderzoeken materiaal van patiënten naar de Verenigde Staten moet worden gezonden. Voor Nederland zou het kunnen gaan om enkele duizenden tests per jaar. De test zou dan twee keer zo duur worden.