AMSTERDAM - Het kabinet weigert uit te rekenen hoeveel allochtonen kosten en opbrengen. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders had om die informatie gevraagd, maar het kabinet wil om principiële redenen geen antwoord geven.

"Wij zijn niet geïnteresseerd in wat een individu kost, of het nu om een Fries, een Amsterdammer, een bejaarde of iemand met blauwe ogen gaat", zei minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet levert wel veel informatie over de kosten van bijvoorbeeld inburgeringscursussen en onderwijsbeleid, maar slaat daar verder niet mee aan het rekenen.

Niet bijgehouden

Volgens Van der Laan kan dat ook niet, omdat van de meeste overheidsuitgaven niet wordt bijgehouden hoeveel geld er naar autochtonen gaat en hoeveel naar allochtonen.

Het kabinet maakt wel onderscheid als het gaat om het bestrijden van achterstanden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Volgens Van der Laan is dat een investering die zichzelf op de lange termijn terugbetaalt.

Realiseren

''Wie over de kosten nadenkt, moet zich bepaalde zaken ook wel realiseren'', zei Van der Laan. Zo wist hij te vertellen dat allochtonen minder kosten aan hypotheken en culturele subsidies.

Je kunt ook niet zomaar rondbazuinen dat allochtonen meer kosten aan zorg, bleek uit de woorden van de bewindsman. Ze gaan misschien vaker naar de huisarts, maar weer minder vaak naar de specialist.

Optelsom

Allochtonen, westerse en niet-westerse, zijn leden van onze samenleving, schrijft het kabinet aan de PVV. ''Hun aanwezigheid laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro.''

In zijn beantwoording wil het kabinet onder meer wel, nadrukkelijk op basis van reeds bestaande opgaven en niet op gegevens uit nieuw onderzoek, kwijt dat de politie op sommige terreinen relatief meer tijd kwijt is aan niet-westerse verdachten.

Uitkering

Een kwart van de niet-westerse allochtonen tussen de vijftien en 65 jaar kreeg in 2005 een uitkering, tegen 14 procent van de autochtonen, zo blijkt verder. Van de niet-westerse allochtonen werkt de helft, van de autochtonen 72 procent.

Het ministerie van WWI alleen al geeft onder het kopje Integratie dit jaar 500 miljoen uit. Dit is alleen voor niet-westerse immigranten.

Woest

De PVV is woest over de beantwoording door het kabinet van haar vragen over de kosten van niet-westerse allochtonen. De partij is 'verbijsterd' en voelt zich 'geschoffeerd'.

''Een botte belediging van de Kamer'', stelde de PVV vrijdagavond. ''Het is onvoorstelbaar dat het kabinet niet weet of wil weten wat de kosten van niet-westerse allochtonen zijn.'' Bij veel becijferingen wordt niet naar achtergrond uitgesplitst.

Flutantwoorden

''De Nederlandse kiezer mag blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost. Er wordt gewoonweg een blanco cheque uitgeschreven.'' Geert Wilders laat het er niet bij zitten: ''Wij nemen geen genoegen met deze flutantwoorden. We eisen alsnog een onafhankelijk onderzoek'', zei hij.

De PVV vindt Van der Laan ''elitair arrogant''.