DEN HAAG - Het kabinet moet "onverkort" vasthouden aan het in april genomen besluit om de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder niet onder water te zetten om zo natuurschade te herstellen die ontstaat door het uitdiepen van de Westerschelde.

Het debat over de Westerschelde in de Tweede Kamer is donderdagavond geschorst, omdat minister Gerda Verbrug (LNV) onwel is geworden. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet maakte dat kort voor tienen bekend.

Volgens de woordvoerster van de minister gaat het alweer goed met Verburg, maar gaat ze voor alle zekerheid naar het ziekenhuis voor controle. Het debat wordt op een andere dag voortgezet.

Verburg had het woord gevoerd over het heikele dossier, nadat de Kamer het debat rond zeven uur had geopend.

Alternatief

CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan pleitte er in het debat voor het alternatief voor de ontpoldering niet los te laten.

De Raad van State schortte de verdiepingswerkzaamheden van de Westerschelde eind juli op omdat niet vaststaat dat dit kan gebeuren zonder schade aan de natuur.

Ook de Europese Commissie twijfelt. Maar Koppejan verwacht geen problemen met Europa. "Daar schrijven ze niet voor hoe je natuurherstel moet plegen. Alleen dat het moet gebeuren."

Effectief

Het kabinet hoopt in oktober te weten of het beoogde alternatief voor natuurherstel haalbaar en effectief is. Is dit een volwaardig alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder?, vroeg minister  Verburg zich af.

Maar tot verbazing van een deel van de Kamer zei ze ook dat het onderzoek hiernaar nog niet is begonnen.

Verburg: "We houden elkaar niet voor de gek, er is hard gewerkt. Tussen nu en een aantal weken komen we als kabinet met een voorstel." Ze gaf aan dat ze in gesprek is met een consortium voor een gezaghebbend oordeel.

Tijd

De Kamer wilde weten wat er nu eigenlijk wel was gebeurd sinds april. Verburg herinnerde de Kamerleden eraan dat zij en haar collega staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) afgelopen week al meer tijd vroegen om een oplossing te vinden.

En ze wilde niet echt op de zaak ingaan; een voorstel wil ze eerst in het kabinet bespreken.

PvdA

De PvdA stond donderdag ook nog achter de gekozen koers: eerst buitendijks aan de slag met nieuwe natuur en als dat niet kan ontpolderen. Maar het mag allemaal niet te lang duren, waarschuwde Lia Roefs.

"En als minister Gerda Verburg (LNV) nu al weet dat ze niet aan de voorwaarden kan voldoen, dan kunnen we beter meteen de knoop doorhakken en ontpolderen."

ChristenUnie

De derde coalitiepartij, de ChristenUnie, zou graag zien dat er niet ontpolderd hoeft te worden. Maar Ernst Cramer denkt niet dat het nu door het kabinet gevonden alternatief hiervoor kan zorgen.

"De slikken en schorren zijn eerder door twee onderzoekscommissies bekeken en werden toen als niet-kansrijk beoordeeld."

In het debat spraken ook SP, SGP, VVD en PVV zich uit tegen ontpoldering van de Hedwigepolder.

Ommezwaai

D66-er Boris van der Ham richtte zich op de rol van premier Jan Peter Balkenende. Zijn fractie steunt de oorspronkelijke plannen en dus ontpoldering van de Hedwigepolder. Hij sprak van "een ommezwaai en een diplomatieke blunder op naam van de premier".

Volgens D66 heeft de premier ingegrepen en op 17 april, toen het kabinet de ontpoldering terugdraaide, een geheim punt op de agenda van de ministerraad opgevoerd.

Balkenende zou de schijn van belangverstrengeling tegen hebben, gezien de familierelatie tussen zijn politiek assistent en de betrokken Zeeuwse dijkgraaf.

Debat Westerschelde