DEN HAAG - De machtspositie van het Westen in de wereld neemt af. De twee pijlers van de samenleving - markt en mensenrechten - staan wereldwijd in een kwaad daglicht.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) donderdag in een toespraak op een bijeenkomst van het wetenschappelijk instituut van het CDA in Den Haag.

Verhagen vindt dat zorgelijk in een wereld waarin Europa aan macht verliest ten opzichte van opkomende economieën als China en India en waarin groepen mensen aangemoedigd door fundamentalisten een ongezonde haat ontwikkelen tegen ''onze manier van leven''.

Om te voorkomen dat nieuwe machten buiten de gevestigde orde om opereren, moeten de nieuwe machten worden ingebed in de internationale systemen, stelt hij.

Op de schop

De internationale structuur moet daarvoor wel op de schop. ''Repareren van het oude dak is niet meer voldoende.'' De VN-Veiligheidsraad en de internationale financiële instellingen moeten worden aangepast.

Want: ''Waarom zou China zich geroepen voelen miljarden bij te dragen aan het IMF, als China's stem daar maar voor 3 procent meetelt?'' China is de tweede economie van de wereld.