DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings en milieuminister Jacqueline Cramer waren het donderdag roerend met elkaar erover eens dat het ''een historisch moment en besluit'' is om de A4 tussen Delft en Schiedam door te trekken.

Eurlings beschreef op een inderhaast belegde persconferentie hoe lang de aanleg van het stuk snelweg heeft gesleept.

In 1963 speelde de kwestie voor het eerst op Verkeer en Waterstaat. ''Ik ben in het rijtje de vijftiende minister.''

Rekenfout

Drie jaar geleden leek alles in kannen en kruiken. Eurlings' voorgangster Karla Peijs sloot toen een overeenkomst met allerlei partijen, zoals gemeenten en natuur- en milieorganisaties, over de verdiepte aanleg van de weg en extra natuur ter compensatie.

Een rekenfout door Rijkswaterstaat gooide roet in het eten. Eurlings gelastte daarna extra onderzoek.

Hartstikke tevreden

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is 'hartstikke tevreden' met het besluit over de verlenging van de A4. ''Na tientallen jaren van besluiteloosheid en stroperigheid gebeurt het nu'', zei Bert Mooren van de afdeling west donderdag. Het bedrijfsleven heeft jarenlang stevig gelobbyd en actiegevoerd om dit voor elkaar te krijgen.

Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn zeer gelukkig met het kabinetsbesluit. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls zei donderdag goede hoop te hebben dat de weg nu volgens planning wordt aangelegd en er in 2015 daadwerkelijk ligt.

Ook over de geplande nieuwe spoorverbinding tussen Rotterdam en Den Haag is Zuid-Holland zeer te spreken.

Lang geduurd

De ANWB vindt het een goed besluit. ''Het heeft wel lang geduurd'', zegt woordvoerder Markus van Tol donderdag.

Het verlengen van de snelweg maakt het wegennet volgens de verkeersorganisatie een stuk robuuster, waardoor de fileproblemen op de A13 en A20 voor een belangrijk deel worden opgelost

Teleurgesteld

De gemeente Vlaardingen is teleurgesteld over het besluit van Eurlings. De gemeente is tegen de weg omdat het verkeer op het knooppunt Kethelplein, waar het nog ontbrekende deel van de A4 straks wordt aangesloten op de A20, naar verwachting veel drukker wordt. De gemeente vreest daardoor juist slechter bereikbaar te worden.

Ook de gemeente Delft is niet enthousiast. ''Neem nog geen besluit over de A4 zolang het onderzoek naar verbreding van de alternatieve verbinding, de A13/A16, nog niet is afgerond.'' Dat zei een voorlichter van de gemeente Delft donderdag namens wethouder Anne Koning (PvdA) van verkeer.

Enorme verspilling

De gemeente Schiedam vindt dat de verlenging van de snelweg A4 geen oplossing biedt voor de verkeersdrukte in de regio. Dat vindt de Wethouder Yorick Haan.

Deze sprak donderdag van ''een enorme verspilling van belastinggeld in een tijd waarin elke euro hard nodig is om de economische crisis het hoofd te bieden''.

Haan vindt het verder niet netjes dat verkeersminister Camiel Eurlings zijn besluit naar buiten heeft gebracht zonder alle regionale bestuurders te informeren.

Extra uitstoot

Milieudefensie snapt niets van het kabinetsbesluit. ''Extra asfalt trekt extra verkeer aan en leidt dus tot extra uitstoot. Ik kan dat niet rijmen met het streven de luchtkwaliteit te verbeteren'', zei een woordvoerster van de milieuorganisatie donderdag.

Milieudefensie is wel te spreken over de nieuwe hoogfrequente spoorlijn die tussen Den Haag en Rotterdam is voorzien. ''Jammer alleen dat zo iets goeds teniet wordt gedaan door meer asfalt. We schieten er zo weinig mee op'', aldus de zegsvrouw.