DEN HAAG - De leden van Eerste en Tweede Kamer krijgen op de vrijdag voor Prinsjesdag de kabinetsplannen onder embargo, maar de media moeten wachten tot de dag zelf.

Premier Jan Peter Balkenende heeft dat besloten en donderdag de Tweede Kamer per brief ingelicht.

De fracties krijgen een aantal exemplaren van de begrotingshoofdstukken en de miljoenennota. Ook op de zaterdag voor Prinsjesdag krijgen ze, onder de voorwaarde van geheimhouding, nog een aantal stukken.

Op dinsdag 15 september, Prinsjesdag, ontvangen de media de stukken waarover ze meteen mogen publiceren.

Uitlekken

Traditioneel ontvingen de media, net als de politici, de Prinsjesdagstukken vooraf onder embargo zodat ze zich konden voorbereiden.

Omdat de laatste jaren de kabinetsmaatregelen steeds uitlekten en steeds meer media aangaven geen nieuwe embargoregeling meer te willen ondertekenen, was een besluit van Balkenende nodig.

Senaat

De afgelopen weken bleek dat Eerste en Tweede Kamer niet op een lijn zaten. De senaat wilde niet dat koningin Beatrix op Prinsjesdag maatregelen moest aankondigen die eerder al zijn bekendgemaakt.

De Tweede Kamer drong er daarentegen op aan dat ze voldoende voorbereidingstijd had.

Balkenende heeft nu geprobeerd beide Kamers tevreden te stellen.