DEN HAAG - Ouders worden binnenkort actief geïnformeerd als de school van hun kind hard achteruitgaat.

De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van Onderwijs hebben dit donderdag geschreven aan de Tweede Kamer.

''Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat een school zeer zwak is, moet die school ouders een publieksvriendelijke versie van het Inspectierapport toesturen. Doet een school dat niet, dan zal de Inspectie dit rapport zelf naar de ouders sturen'', aldus de bewindsvrouwen.

Afweging

Met de maatregel willen Dijksma en Van Bijsterveldt de positie van ouders in het onderwijs versterken.

''Ieder kind heeft immers recht op goed onderwijs. Als ouders niet geïnformeerd zijn over de toestand op de school van hun kind, kunnen zij moeilijk de afweging maken of hun kind naar een goede school gaat.''