DEN HAAG - Er komt een tweede 'hoogfrequente' spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam.

De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Milieu) hebben dat donderdag besloten samen met de regionale bestuurders.

Ook is besloten om de A4 door te trekken van Delft naar Schiedam, door Midden-Delfland.

Deze weg moet het dagelijkse verkeersinfarct tussen Den Haag en Rotterdam mede helpen oplossen.

Tunnelveiligheid

Door eisen op het gebied van tunnelveiligheid kosten de zeven kilometer tussen Delft en Schiedam 880 miljoen euro. De kosten waren aanvankelijk 225 miljoen lager voorzien op 655 miljoen euro.

De bedoeling is dat de eerste schop in 2011 de grond ingaat. In 2015 moeten de eerste automobilisten over de nieuwe weg rijden.

Verbetering

Het afgelopen jaar is onderzocht op welke manier de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam het best kon worden verbeterd.

De verlenging van de A4 wint het volgens de ministers op effectiviteit, kosten en snelheid van een variant waarbij de bestaande A13 verbreed zou worden en er van daaruit een nieuwe verbindingsweg richting de A16/A20 zou komen.

Gesteggel

Over de verlenging van de A4 wordt al meer dan veertig jaar gesteggeld. Twee jaar geleden leek de aanleg in kannen en kruiken.

Bij de gekozen variant, een verdiepte ligging van de weg, werd echter een rekenfout gemaakt waarna extra onderzoek noodzakelijk was.

Daarbij zou ook opnieuw gekeken worden naar het alternatief van een bredere A13.

In de gekozen verlenging van de A4 krijgt de weg van Delft naar Schiedam twee rijstroken, van Schiedam naar Delft komen drie rijstroken.

Het gehele traject wordt half verdiept aangelegd. Tussen Schiedam en Vlaardingen komt de weg in een landtunnel te liggen, waardoor de weg niet zichtbaar is.

Voor het hoogfrequent spoor tussen Den Haag en Rotterdam worden de twee centrale stations aangepast. De afgelopen jaren groeide het aantal reizigers tussen de twee steden met 7 procent.

Infrastructuur onder handen