AMSTERDAM - De aanslag van Karst T. op Koninginnedag was niet te voorkomen geweest. In de toekomst zal de beveiliging op de feestdag strakker moeten worden, zonder dat het spontane en open karakter wordt aangetast.

En de gemeente Apeldoorn die de koninklijke familie ontving, krijgt niet de schuld van de gebeurtenissen.

Dat zijn volgens de Volkskrant de belangrijkste conclusies uit de rapporten over de gebeurtenissen op Koninginnedag van de Nationale Recherche, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Die worden vrijdag gepresenteerd.