DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) zal binnenkort nog een school korten omdat die onvoldoende presteert. Het gaat om een school die 'radicale vernieuwer' is.

De situatie is er zodanig ''dat je je afvraagt of er nog wel onderwijs wordt gegeven'', aldus de bewindsvrouw woensdagavond in de Tweede Kamer.

Daar was een spoeddebat over de islamitische school As Siddieq in Amsterdam, die vorige week financieel werd aangepakt omdat de school ver achterblijft op de terreinen burgerschapsvorming en sociale integratie.

Het was voor het eerst dat zo'n maatregel werd getroffen. De tweede school die wordt aangepakt is De Nieuwe School te Culemborg, aldus een woordvoerder van de bewindsvrouw.

Vernieuwend

De Nieuwe School is een school met een vergaand vernieuwend onderwijsconcept. De inspectie sloeg alarm over de school, waar leerlingen volledige vrijheid hebben om hun eigen activiteiten te bepalen.

''Dijksma acht dit in strijd met bepalingen in de Wet op het Primair Onderwijs ten aanzien van het onderwijs dat een school behoort aan te bieden en de verplichte deelname aan het onderwijs'', vertelt haar zegsman.

Sanctie

De sanctie houdt in dat de bekostiging voor materiële instandhouding voor 44.000 euro wordt opgeschort.

''Deze opschorting laat de ruimte om de personeelskosten te dragen, zodat De Nieuwe School nog in de gelegenheid is om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen.'' Dat moet op 15 oktober het geval zijn, anders vallen er hardere klappen.

As Siddieq

Uit het relaas van Dijksma leek woensdag op te maken dat ze op As Siddieq best beter en steviger had willen ingrijpen, maar dat ze door wettelijke belemmeringen werd tegengehouden.

Er ligt echter een wetsvoorstel goed bestuur voor, dat voor het eerst de mogelijkheid tot sluiting van een school biedt. ''Dat is historisch'', aldus Dijksma.