DEN HAAG - Burgemeesters hebben er de laatste jaren heel wat taken bij gekregen. Het wordt tijd dat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken daar een betere vergoeding tegenoverstelt.

Burgemeestersgenootschap NGB pleit hiervoor in het rapport Tussen trends en toekomst, dat het genootschap woensdag in Den Haag presenteerde.

Een burgemeester van een gemiddelde gemeente verdient zo'n 7000 à 8000 euro per maand, blijkt uit informatie van het NGB.

Reële vergoeding

''Hoe hoog het inkomen precies moet zijn, laten we aan de vakbonden en de minister over. Om het vak aantrekkelijk te houden, moet er een reële vergoeding komen die gerelateerd is aan de zwaarte van de functie'', aldus de zegsman van het NGB.

Burgemeesters hebben onder meer op het gebied van de openbare orde en veiligheid veel meer te zeggen dan vroeger.

Voetbalvandalisme

Als voorbeeld noemt het rapport de bestrijding van voetbalvandalisme en het tijdelijk huisverbod voor daders van huiselijk geweld, dat sinds dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester valt.

Ook vindt het NGB dat de minister de rechtspositie van burgemeesters moet verbeteren. ''De positie van de burgemeester is kwetsbaarder dan vroeger.''

Onverwacht

Twintig jaar geleden kwam het zelden voor dat een burgemeester moest aftreden. De laatste tijd zijn er zo'n vijf tot tien gevallen per jaar van burgemeesters die moeten opstappen, stelt het NGB.

Hierbij gaat het ook om burgemeesters die aan het eind van hun termijn 'totaal onverwacht' niet werden herbenoemd door de gemeenteraad. ''De vallende burgemeester is een begrip geworden'', aldus de woordvoerder.

Als het aan het NGB ligt, krijgt de burgemeester eenzelfde soort rechtspositie als andere politieke bestuurders, zodat de burgervader net als een minister en een gedeputeerde recht heeft op wachtgeld, in het geval hij onverwacht zijn baan verliest.

Wachtregeling

De burgemeesters willen daarnaast gaan vallen onder de vaste wachtregeling voor politieke ambtsdragers. Nu moeten aftredende burgemeesters vaak met de gemeenteraad nog onderhandelen over wachtgeld.

Dat is vaak een genante vertoning, zegt voorzitter van het NGB Ronald Bandell.

Wethouders vallen net als ministers, Kamerleden en gedeputeerden onder de wettelijke wachtgeldregeling, maar burgemeesters vallen daarbuiten, omdat ze niet gekozen worden maar benoemd door de kroon.

Het NGB bepleit dat burgemeesters in de toekomst, als kabinet en Kamer het eens zijn over een versoberde wachtgeldregeling, daar ook onder komen te vallen.