DEN HAAG - De commissie-Davids heeft meer tijd nodig voor haar onderzoek naar de Nederlandse politieke steun aan de Amerikaanse inval in Irak in 2003. De woordvoerder van de commissie bevestigde woensdag een bericht hierover in de Volkskrant.

De commissie beloofde er bij haar aanstelling naar te zullen streven dit onderzoek voor 1 november af te ronden.

Maar de berg informatie is te groot gebleken: tips van klokkenluiders, interviews met betrokkenen en informatie uit openbare en vertrouwelijke bronnen.

Commissievoorzitter Willibrord Davids heeft de premier en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hierover ingelicht.

Er is nog geen nieuwe datum bekend waarop de commissie haar bevindingen kan presenteren. Gekeken wordt of dat vlak vóór of kort na de kerstvakantie kan, meldde de woordvoerder.

Geruchten als zou de commissie nog een half jaar nodig hebben, verwees hij naar het land der fabelen.

Parlementaire enquête

Nederland gaf in 2003 geen militaire, maar wel politieke steun aan de inval in Irak. De PvdA wilde hier een parlementaire enquête over, maar verloor dat punt bij de coalitieonderhandelingen met het CDA en de ChristenUnie.

Premier Jan Peter Balkenende hield aanvankelijk ook een onderzoek tegen. Maar de druk vanuit de politiek en de media werd te groot. Dit voorjaar ging de premier alsnog overstag. Hij stelde zelf een onafhankelijk onderzoek voor.

De linkse oppositiepartijen en D66 bleven erbij dat er een parlementair onderzoek moest komen, maar de PvdA steunde het voorstel van Balkenende. De PvdA steunt pas een parlementair onderzoek als de uitkomsten van de commissie-Davids daar aanleiding toe geven.