ENSCHEDE - Het Medisch Spectrum Twente (MST) uit Enschede heeft tussen 1992 en 2005 het gebrekkige functioneren van de omstreden neuroloog Ernst J.S. onvoldoende aangepakt.

Daardoor kwam de kwaliteit van de patiëntenzorg in het geding. De neuroloog stelde jarenlang tientallen onjuiste diagnoses, schreef verkeerde geneesmiddelen voor en stal voor zichzelf medicijnen uit het ziekenhuis.

De commissie-Lemstra die de wanpraktijken onderzocht, kraakt harde noten over het optreden van de vorige raad van bestuur van het ziekenhuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Ruim een half jaar deed de commissie onderzoek. Ze presenteerde dinsdag haar bevindingen in het rapport 'En waar was de patiënt...'

Bewust

Uit haar onderzoek blijkt dat het ziekenhuis het slechte functioneren van de specialist bewust onder de pet heeft gehouden.

Volgens de commissie wilde het ziekenhuis reputatieschade voor zichzelf en de arts voorkomen.

Ze verwijt de IGZ dat ze geen actief onderzoek heeft ingesteld, ook al kreeg de inspectie in 2000 al een klacht binnen.

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) regaeerde geschokt op de resultaten van het onderzoek.

Het bestuur betreurt het dat de specialist lange tijd tekort is geschoten. ''De NVN gaat er alles aan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen'', liet een woordvoerster weten.

Stelen

Het rapport stelt verder vast dat de vorige directie pas in actie kwam, toen in 2003 duidelijk werd dat de man medicijnen stal voor zijn verslaving. Al in 1998 stelt een collega de omstreden praktijken van de neuroloog aan de kaak.

''Het ziekenhuisbestuur nam geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg. Ze stelde geen onderzoek in naar al aangerichte schade aan patiënten en trad patiënten afwerend tegemoet'', concludeert de commissie.

Salaris

Het MST verklaarde eveneens de neuroloog nog anderhalf jaar zijn salaris te hebben doorbetaald. Hij ontving na zijn vertrek nog 250.000 euro. Gedupeerde patiënten reageren geschokt op dit nieuws.

In 2004, toen zijn situatie onhoudbaar werd, legde de raad van bestuur J.S. twee opties voor: behoud van functie, maar dan wel een extern onderzoek naar de kwaliteit van zijn functioneren; of vervroegd met pensioen gaan met doorbetaling van zijn salaris tot zijn 60ste. De man maakte gebruik van de tweede regeling.

De neuroloog heeft zich overigens niet aan de afspraak met het MST gehouden. Hij ging na zijn vertrek uit Enschede in Duitsland aan het werk. Deze twee werkgevers hebben hem inmiddels ontslagen.

Geheim

De commissie bevestigt dat eind 2001 het ziekenhuis op straffe van een bedrag van 15.000 gulden een patiënte dwong de fouten in haar behandeling en klachten aan het adres van de neuroloog geheim te houden.

Het ziekenhuis kwam met haar overeen dat zij een schadevergoeding van 15 mille kreeg. ''Dit handelen van het ziekenhuis is uiterst laakbaar en heeft de vrouw nodeloos onder druk gezet. Een dergelijk boetebeding is in strijd met fatsoen en de zorgplicht voor patiënten'', aldus het rapport.

Onthutsend

''Onthutsend en bijzonder ernstig.'' Die kwalificaties gebruikte bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente.

Hij concludeerde dat het belang van de patiënten onderbelicht is gebleven in de affaire met de specialist.

Het vernietigende oordeel over de rol van het ziekenhuisbestuur en de collega's van de neuroloog noemde Kingma 'hard'.

Patiënten

Volgens de bestuursvoorzitter is de huidige raad van bestuur geschrokken van de gebrekkige aandacht voor de voormalige patiënten van de ex-neuroloog.

''Dit had nooit mogen gebeuren. Het vertrouwen van de patiënten in het Medisch Spectrum Twente is geschaad. Door aanbevelingen van de commissie over te nemen, willen wij dat vertrouwen terugwinnen.''