THE BOTTOM - Saba stapt per direct uit de Nederlandse Antillen. Dat staat in een brief van de Eilandsraad aan premier Jan Peter Balkenende.

''We willen binnen het Koninkrijk blijven. Maar de Antillen zijn voor ons een steeds zwaarder wegend blok aan het been. Daar willen we nu van af'', aldus Gedeputeerde Chris Johnson van Saba maandag.

Met Nederland wordt al sinds 2005 gesproken over staatkundige vernieuwing van de Antillen. Onlangs is overeengekomen dat Saba, net als Sint Eustatius en Bonaire, eind 2010 een bijzondere gemeente van Nederland wordt.

De Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage besliste echter vorige week dat in januari 2010 allereerst nog verkiezingen voor het Antilliaanse parlement zullen worden gehouden Met als gevolg dat de vernieuwingen vertraging op zouden lopen.

''Toen we dat hoorden werd voor ons duidelijk dat de Antilliaanse regering zichzelf nooit zal opheffen. Of dat zoiets in ieder geval nog heel lang zal duren. Daar willen we niet op wachten'', aldus Johnson.

Geen belasting

Het eiland wil, na uit de Antillen te zijn gestapt, geen belasting meer aan de Antillen afdragen en alle Antilliaanse vlaggen van de overheidsgebouwen halen. Johnson benadrukt dat tijdens het referendum van 2004, 86 procent van de Sabanen heeft gekozen voor een directe band met Nederland. ''Dat willen we bereiken. Daarom deze grote stap.''

De brief van de Eilandsraad wordt dinsdagochtend (lokale tijd) op Saba overhandigd aan Henk Kamp, commissaris voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.