ENSCHEDE - Minister Ronald Plasterk van Onderwijs wil snel onderzoeken hoe het stelsel van hoger onderwijs afsteekt bij systemen elders in de wereld.

''Ik wil daartoe samen met de organisaties van universiteiten en hbo een zeer kleine commissie, van zo'n vier mensen, vragen zo'n oriëntatie te maken en maart 2010 aan mij te rapporteren'', zegt hij maandag ter gelegenheid van de opening van het academische jaar in NRC Handelsblad.

''Ook hoop ik dat er een brede discussie over dit thema zal ontstaan. Op basis daarvan kunnen we besluiten of het goed is om een ander stelsel te realiseren'', aldus de bewindsman.

Barsten

Ons stelsel van hoger onderwijs begint namelijk uit zijn voegen te barsten, heeft de minister geconstateerd. ''De toestroom van studenten is veel groter en diverser geworden, en niet alle studenten kunnen het uiterste uit zichzelf halen.''

Dezelfde boodschap bracht Plasterk maandag in Enschede tijdens zijn speech ter ere van de opening van het academisch jaar van de Universiteit Twente. Daar zette hij publiekelijk vraagtekens bij het huidige stelsel.

''Het stelsel van ons hoger onderwijs begint uit zijn voegen te barsten'', zei de bewindsman. Een van de oorzaken hiervan is de groeiende toestroom van studenten naar het hoger onderwijs.

5 procent

Volgens Plasterk stamt het huidige stelsel uit een tijd waarin hoger onderwijs weggelegd was voor 5 procent van de bevolking, terwijl de overheid ambieert dit cijfer op te schroeven naar 50 procent.

Een ander punt van kritiek op het hogeronderwijssysteem dat de minister tijdens zijn toespraak noemde is dat studenten veel te vroeg moeten kiezen voor een studie, namelijk op zeventien- of achttienjarige leeftijd.

Na de poort

De minister zei meer te zien in een onderwijssysteem waarin studenten pas een richting kiezen ''na de poort''.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) sprak in een reactie van een verstandig voorstel van de minister. ''Ieder jaar weer melden zich meer studenten aan. We moeten onderzoeken hoe we in de toekomst met zo'n grote stroom kunnen omgaan.''