WERKENDAM - De wettelijke richtlijnen en voorschriften voor de Nederlandse waterkwaliteit worden niet goed gehandhaafd.

Dat constateert RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken, in het jaarverslag dat maandag wordt gepresenteerd.

In het Maaswater zitten nog steeds te veel stoffen die problemen opleveren voor de drinkwaterbereiding.

Bestrijdingsmiddelen

Volgens RIWA zijn de ongewenste hoeveelheden onkruidbestrijdingsmiddelen zoals het middel glyfosaat al jaren een knelpunt. Ook de resten van medicijnen die in urine zitten, vragen in toenemende mate aandacht, zo constateert de organisatie. De hoeveelheid hiervan in het Maaswater is de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen.

Volgens directeur Job Verheijden doen de problemen zich ook voor in andere rivieren die dienen als drinkwaterbron. De organisatie heeft het rapport aangeboden aan de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat.

In de provincie Utrecht wordt het afval- en oppervlaktewater de komende maanden onderzocht op medicijnresten. Drie waterschappen en twee drinkwaterbedrijven in de regio brengen het probleem in kaart en zoeken naar oplossingen om de stoffen er vroegtijdig uit te kunnen filteren.