HILVERSUM - Een derde deel van de Nederlands-Marokkaanse jongeren vindt dat het Nederlandse rechtssysteem niet hard genoeg is tegen criminele leeftijdsgenoten.

Dat blijkt uit een enquête van het televisieprogramma EénVandaag en Maroc.NL onder achthonderd jonge Marokkanen. Volgens hen moeten raddraaiers in de eerste plaats door hun ouders worden aangepakt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 60 procent ermee zit dat veel leeftijdsgenoten van Marokkaanse afkomst met de politie in aanraking komen.

Ze zijn daar ''teleurgesteld en boos'' over. Bijna een op de vijf ondervraagden vindt dat jongeren met Marokkaanse wortels naar Marokko moeten worden teruggestuurd als ze hun crimineel gedrag blijven herhalen.

Straatcoaches

De ondervraagde groep heeft in het algemeen weinig vertrouwen in de oplossingen waarmee de regering komt.

Toch vindt de meerderheid het aanstellen van straatcoaches goed en is de helft blij met de komst van gezinscoaches.

Wilders

Er is verdeeldheid over welke rol de Marokkaanse gemeenschap moet spelen. Tenslotte is een derde van de geïnterviewde Marokkaanse jongeren van mening dat de criminaliteit onder de eigen jeugd debet is aan de ''populariteit'' van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders.