AMSTERDAM - Het mysterie van de mannen in witte pakken die werden gesignaleerd op de plek des onheils na de Bijlmerramp, lijkt na ruim zestien jaar gedeeltelijk te zijn opgelost.

Het blijkt dat twee medewerkers van de dienst Milieu- en Bouwtoezicht (dMB) van de gemeente Amsterdam, hoogstwaarschijnlijk in 'gewone witte wegwerpoveralls' metingen hebben verricht.

Dat laat de gemeente Amsterdam donderdag weten. Bij de ramp op 4 oktober 1992, waarbij een Israëlische El-Al Boeing zich in enkele flats in de Bijlmer boorde, kwamen officieel 43 mensen om het leven. Het merendeel betrof bewoners.

Direct na de ramp werd melding gemaakt van een twintigtal 'mannen in witte pakken' die rondliepen op de rampplek.

Wie het waren, is echter nooit helemaal opgehelderd; sluitende verklaringen voor de verhalen en geruchten werden ook niet gevonden tijdens de parlementaire enquête die later werd gehouden.

Metingen

Het gemeentebestuur laat nu weten dat zich begin april van dit jaar een medewerker van de dMB bij zijn directeur heeft gemeld met het verhaal dat hij en een collega op 4 en 5 oktober 1992 op de rampplek aanwezig waren om metingen te verrichten en hierbij witte pakken droegen.

Hij heeft hiervan destijds geen rapport gemaakt, omdat zijn dienst in het toenmalige Rampenplan geen officiële rol had. De monsters die hij heeft genomen van het bluswater, zijn vernietigd.

De melding was voor het gemeentebestuur aanmelding om contact op te nemen met het Openbaar Ministerie, dat de Rijksrecherche opdracht gaf het verhaal te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de toenmalige Milieudienst destijds melding heeft gemaakt van de aanwezigheid van medewerkers op de plek van de ramp.

Het OM onderschrijft dat hiervan geen melding hoefde te worden gemaakt. Ook is geen sprake van strafbare feiten.

Verhoren

Uit de verhoren blijkt dat de medewerkers op 4 oktober geen witte pakken hebben gedragen. Volgens het OM kan niet met honderd procent zekerheid worden gezegd of de medewerkers een dag later beschermende witte kleding droegen. Als dat wel het geval was, moeten het gewone witte wegwerpoveralls zijn geweest.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het onderzoek niets nieuws heeft opgeleverd. Met de twee medewerkers is het 'mysterie' niet opgelost, omdat het daarbij zou gaan om tientallen mannen, gekleed in 'witte astronautenpakken', niet in wegwerpoveralls.

"Het is al bekend dat de dagen na de ramp meerdere organisaties met dergelijke witte overalls hebben rondgelopen."

Cohen

Het onderzoek geeft geen aanleiding te veronderstellen dat op de rampplek 'vreemde witte pakken' zijn gedragen, concludeert burgemeester Job Cohen (PvdA) in een brief aan de raad.

De GGD heeft verder onderzoek verricht naar de meetresultaten van de bewuste medewerker. Hieruit is 'geen nieuwe informatie' naar voren gekomen over 'eventuele volksgezondheidsrisico's als gevolg van de Bijlmerramp', aldus de gemeente. Het zou onder meer gaan om kerosine. "Het is logisch dat je kerosine vindt als een vliegtuig is neergestort", aldus de woordvoerder.

Het gemeentebestuur neemt genoegen met het onderzoek en beschouwt de melding als 'zorgvuldig afgehandeld'.

Mysterie Bijlmerramp ontrafeld