DEN HAAG - De Raad van Toezicht van de Haagse Orde van Advocaten onderzoekt het handelen van de landsadvocaat, het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, bij de brand in het Catshuis in 2004.

Dat heeft de deken van de orde woensdag bevestigd na berichtgeving op de site van De Telegraaf.

Door de brand in het Catshuis kwam een 49-jarige schilder om het leven. De oorzaak was volgens de officiële lezing het gebruik van een verboden oplosmiddel, maar TNO-onderzoek wees uit dat ook de brandbare wandbekleding een rol speelde.

Het rapport van het onderzoeksinstituut werd echter nooit verstrekt aan de instanties die de brand onderzochten.

Laakbaar

De Haagse Orde van Advocaten onderzoekt nu de rol die de landsadvocaat daarbij heeft gespeeld.

De vraag is of het advocatenkantoor dat de overheid bijstaat in rechtszaken, zich ''in het spanningsveld tussen het belang van de cliënt en de waarheidsvinding'' laakbaar heeft gedragen. Als dat zo is, kan de Raad van Discipline van de orde sancties opleggen.

Belangstelling

De Raad van Toezicht heeft zelf tot het onderzoek besloten, onder meer naar aanleiding van de grote publieke belangstelling voor de zaak.

Als de landsadvocaat zich niet heeft gedragen zoals het een goede advocaat betaamt, kan dat gevolgen hebben voor het aanzien van de gehele advocatuur, zo lichtte de deken toe.