DEN HAAG - Nederland zal de Westerschelde zonder vertraging uitdiepen, zoals afgesproken in een verdrag tussen Nederland en België.

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft dat woensdag beloofd aan zijn Belgische collega Yves Leterme.

Verhagen zei dat Nederland een ''betrouwbare en goede buur'' is en wil zijn. ''Een verdrag is een verdrag, de Westerschelde wordt gewoon uitgediept'', zei Verhagen na zijn gesprek met Leterme.

Die toonde zich tevreden, vooral over de belofte van Verhagen dat de uitdieping ''zonder vertraging'' zal plaatsvinden.

Hoe het Nederlandse kabinet het probleem van de uitspraak van de Raad van State gaat oplossen, kon Verhagen nog niet zeggen.

Stokje

De Raad van State stak eind juli voorlopig een stokje voor de uitdieping, omdat de belangen van het milieu dreigden te worden geschaad.

Het kabinet buigt zich vrijdag weer over het dossier. Volgens Leterme is de oplossing ''een kwestie van dagen'', Verhagen noemde geen termijn.

Natuurcompensatie

In april schrapte het kabinet plannen om de Hedwigepolder, in Zeeuws-Vlaanderen, onder water te zetten als natuurcompensatie voor het alsmaar verdiepen van de Westerschelde.

De Zeeuwse Milieufederatie, voorstander van deze ontpoldering, stapte daarom naar de Raad van State. Premier Jan Peter Balkenende bestrijdt de koppeling tussen de twee dossiers.

Schadeclaims

Volgens Leterme staat België op uitvoering van het verdrag over de Westerschelde, ''Hoe dat gebeurt, is de bevoegdheid van de Nederlandse regering.

De diepte van de Westerschelde is cruciaal'', maakte hij duidelijk. Leterme wimpelde verder vragen af over eventuele schadeclaims of over een mogelijke weigering van de Belgen om financieel bij te dragen aan alternatieven voor de Hedwigepolder.

Dat zou zijn bevoegdheid niet zijn, maar die van de Vlaamse overheid.

Vertrouwen

Leterme was in Den Haag op kennismakingsbezoek en sprak ook premier Balkenenende. Leterme zei daarna vertrouwen te hebben in de daadkracht van de Nederlandse regering.

De christendemocraat trad in juli aan op Buitenlandse Zaken. Tot eind vorig jaar was hij nog premier, tot hij opstapte na beschuldigingen over beïnvloeding van de rechtsgang rond de verkoop van bankverzekeraar Fortis.

Samenwerking

Verhagen hamerde erop hoe belangrijk de samenwerking tussen België en Nederland is op tal van terreinen zoals binnen Europa.

Leterme merkte op dat de geloofwaardigheid van die internationale samenwerking door de Westerscheldekwestie op de proef wordt gesteld.