AMSTERDAM - Ruim de helft van de ouders met kinderen op de basis- of middelbare school vindt dat het onderwijs niet het uiterste uit hun kinderen haalt. Ze waarderen het onderwijs nog net met een voldoende: een 6,7 voor de basisschool, een 6,5 voor de middelbare school.

Dat maakte het tijdschrift J/M voor ouders, dat het bureau Qrius opdracht gaf om een onderzoek onder ruim vijdhonderd ouders uit te voeren, dinsdag bekend.

Uit de resultaten blijkt verder dat 80 procent van de ouders graag de strenge, maar rechtvaardige docent terug in de klas ziet.

Ruim 60 procent denkt dat het beter is als leraren zich niet meer bij hun voornaam laten noemen, bijna net zoveel mensen willen dat de strafregels weer worden ingevoerd.

Ook zou de school harder mogen optreden tegen pesters en grote monden, vindt eenderde van de ouders.

Rekenmethode

Nieuwe lesmethodes, zoals het realistische rekenonderwijs, gaan ouders ook boven de pet. Een meerderheid van de ondervraagden weet niet eens of de school de nieuwe rekenmethode hanteert.

Weten ze het wel, dan hebben ze geen benul wat hun kind leert, zegt J/M. Tweederde van de ouders betrapte de docent van hun kind wel eens op een spelfout.

Volgens J/M raken ouders teleurgestelder naarmate hun kind verder komt in het onderwijs. Ouders wier kind nog op de basisschool zat, bleken op alle punten minder kritisch dan ouders die al ervaring hebben met de middelbare school.

Binnen de groep ouders met kinderen op de basisschool waren de ouders van kleuters weer stukken enthousiaster dan ouders van bovenbouwers, aldus J/M.