AMSTERDAM - Burgemeesters mogen niet vaker dan drie keer achter elkaar in dezelfde gemeente worden benoemd.

Met die maatregel wil minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) de doorstroom onder burgemeesters opvoeren. Ze doet het voorstel maandag in een Kamerbrief.

Een burgemeesterstermijn duurt zes jaar en kan nu nog oneindig worden verlengd. Als een burgemeester niet wordt herbenoemd, wordt dat gezien als een ontslag.

Maximum

Om voor meer 'bestuurlijke dynamiek' te zorgen wil Ter Horst dat een burgemeester maximaal drie termijnen in dezelfde gemeente kan dienen.

Voordat ze wetsvoorstellen indient die dit mogelijk maken, gaat ze in overleg met burgemeesters zelf en de commissarissen van de Koningin.

Overleggen

Voordat een gemeenteraad een aanbeveling op kan stellen over het aanblijven van de burgemeester, moet de raad overleggen met de commissaris van de Koningin.

Deze commissaris brengt uiteindelijk een advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken, die besluit of de burgemeester aanblijft of niet.