DEN HAAG/BRUSSEL - De Belgische minister Yves Leterme van Buitenlandse Zaken komt woensdag naar Nederland.

Hij brengt een kennismakingsbezoek aan zijn ambtgenoot minister Maxime Verhagen. Daarnaast gaat Leterme voor een informele ontmoeting langs bij premier Jan Peter Balkenende.

Actuele Europese onderwerpen domineren de officiële agenda van de ontmoeting met Verhagen, maar Leterme is vastbesloten de Vlaamse onvrede over de uitgestelde baggerwerkzaamheden in de Westerschelde aan de orde te stellen.

Uitbaggeren

Leterme droeg eerder in zijn rol als Vlaamse premier bij aan de totstandkoming van de afspraken over het uitbaggeren van de Westerschelde.

Dat is broodnodig voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven, maar de Raad van State in Nederland legde onlangs de uitdieping van de Westerschelde stil.

Nauw contact

Leterme staat volgens zijn woordvoerder over de Schelde in nauw contact met de huidige Vlaamse premier, Kris Peeters.

Leterme, oud-premier van België, is overigens een oude bekende van Balkenende. Beiden zijn christen-democraat.