BRUSSEL - De Vlaamse regering weigert Nederland een afgesproken bedrag van 300 miljoen euro te geven.

Dat bedrag was beloofd als vergoeding voor de natuurschade voor de uitdieping van de Schelde.

De Vlaamse overheid wil niet meer betalen omdat Nederland afziet van ontpoldering van de Hedwigepolder als natuurcompensatie.

De Vlaamse overheid heeft dat maandag gezegd in de Vlaamse krant De Morgen.

Verdrag

De betaling was geregeld in een verdrag uit 2005 tussen de Nederlandse en Vlaamse regeringen.

Doel was de Schelde uit te diepen, zodat grotere schepen naar de Antwerpse haven zouden kunnen varen.

Om de natuurschade te compenseren zou de Hedwigepolder onder water worden gezet. Nederland zag daar later toch van af.

Hedwigepolder

Daarop legde de Raad van State de hele Scheldeverdieping stil. Dat leidt tot grote woede in Vlaanderen.

Vlaanderen ontpoldert inmiddels wel haar deel van de Hedwigepolder. Daardoor moet een dijk komen tussen het Nederlandse en Vlaamse gebied.

''Als de Nederlanders hun deel niet ontpolderen, zouden zij die dijk eigenlijk moeten betalen'', vinden de Vlamingen.