AMSTERDAM - Zo'n tienduizend eerstejaars studenten van Hogeschool InHolland moeten voor het begin van hun studie dit jaar een convenant ondertekenen waarin zij beloven hun best te doen.

Het is de eerste keer in Nederland dat een instelling in het hoger onderwijs met een symbolische studiebelofte komt, meldt een woordvoerder van de hogeschool.

Als iemand het convenant niet tekent of zich er niet aan houdt, volgen er geen consequenties.

Afhaken

Ondertekening van het document moet er voor zorgen dat het aantal studenten dat afhaakt wordt teruggedrongen, zegt de woordvoerder.

Hij heeft naar eigen zeggen nog geen meldingen gekregen van studenten die het convenant niet willen tekenen.

Intake-gesprekken

Het convenant moet aan de studenten duidelijk maken wat de hogeschool van hen verwacht.

Zij beloven onder meer zo veel mogelijk bij de lessen aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan werkgroepen en projecten.

De hogeschool probeert ook steeds meer intake-gesprekken met aankomende studenten te houden. Ook daarmee moet voortijdige uitval worden tegengegaan.